Beekhuizen & Korndörffer
Cesar Oefentherapie

Contact

Bedrijfsoefentherapie

Voorkom klachten bij uw werknemers

Jaarlijks vallen veel arbeidskrachten kort of langdurig uit wegens klachten van het bewegings-apparaat, ontstaan tijdens de uitvoering van het beroep. Deze klachten treden op, wanneer het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid van het bewegingsapparaat verstoord is. Ondanks de inspanningen die vaak reeds zijn verricht op ergonomisch- en voorlichtingsgebied kan een deel van de werknemers klachten houden/ krijgen aan het bewegingsapparaat.

 

Zorg voor voldoende kennis

Niet alleen ergonomische aanpassingen maar met name de wijze waarop de werknemers zitten, staan en bewegen kan door voorlichting geoptimaliseerd worden, waardoor het rendement van de investeringen wordt vergroot.

 

Basisbewegingen, werkhoudingen en werkplekbeoordeling

Voor het geven van deze voorlichting en het maken van een risico-inventarisatie fysieke belasting kan de hulp van een Bedrijfsoefentherapeut Cesar worden gevraagd. Deze voorlichting besteedt aandacht aan:

 

  • Theoretische achtergrond kennis over anatomie en ergonomie
  • Werkplekbeoordeling
  • Oefenen van basisbewegingen
  • Oefenen van werkhoudingen

 

Trainingen en oefeningen op maat

Dagelijkse bewegingen als staan, lopen, bukken, zitten, tillen en reiken kunnen uitgaande van en aangepast aan de individuele (arbeids) situatie en mogelijkheden worden ingetraind. De trainingen vinden dan ook zoveel mogelijk op de werkplek plaats.

 

Uw bedrijfsoefentherapeut biedt vele mogelijkheden

Afhankelijk van de wensen van het bedrijf kan de bedrijfsoefentherapeut Cesar:

 

  • Aanbevelingen doen en adviseren bij medische keuringen
  • Praktische en theoretische voorlichting geven over het functioneren van het bewegingsapparaat, individueel of in groepsverband
  • Werkplekonderzoek verrichten
  • Training geven in houding en beweging (bijvoorbeeld RSI- of tiltrainingen)
  • Ademhalings- en ontspanningsprogramma’s aanbieden bij spanningsklachten

 

Terug naar overzicht

Bedrijfsoefentherapie

Cesartherapie behandelt:

ademproblematiek, schouderklachten, hoofdpijnklachten, chronische pijnklachten, stressgerelateerde klachten, slaapproblematiek, evenwichtsklachten, reumatologische klachten , orthopedische klachten,  neurologische klachten en klachten tgv. zwangerschap

Lees meer

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck