Monique Korndörffer
Oefentherapie Cesar

06-49776001
info@cesartherapie-dieren.nl
KvK nummer: 814 306 55
AGB code: 07-470500
Hoflaan 5
6953 AL DIEREN

Historie van Cesar Oefentherapie

Een rijke geschiedenis

Oefentherapie Cesar is vernoemd naar de grondlegster Marie Cesar (1894-1975). Mevrouw Cesar begon in 1927 te werken als docente aan de opleiding Oefentherapie Mensendieck en verdiepte zich verder in de anatomie en fysiologie.

 

Nieuwe visie door Marie Cesar

Marie Cesar kreeg steeds meer moeite met de statische element van de Mensendiecktherapie en pleitte meer voor een natuurlijke en ritmische manier van bewegen. Zo ontwikkelde Marie Cesar haar eigen visie met betrekking tot houding en beweging en is de bewegingsleer Cesar ontstaan.

 

Nieuwe bewegingsleraressen

In 1937 begon Marie Cesar leerlingen, volgens haar eigen visie, op te leiden tot bewegingsleraressen. Mevrouw Cesar ging er vanuit dat je bewegingspatronen en bewegingen kunt veranderen door nieuwe bewegingen aan te leren. Door middel van veel herhalen van de nieuwe beweging, het variëren van de beweging en het invoegen van de nieuw geleerde beweging in grotere bewegingsgehelen kan men het geleerde intrainen en eigen worden.

 

De opleiding voor Cesartherapie blijft groeien

De opleiding groeit en men doet erg zijn best om contacten te leggen met artsen en andere medische instanties. De oorlog breekt uit en onder het regime van de bezetter wordt de mogelijkheid geboden de opleiding te erkennen naast de heilgymnastiek/massage opleiding, maar mw. Marie Cesar weigert. De erkenning na de oorlog kost veel tijd en inspanning, pas in 1972 is de erkenning rond. De bewegingsleer groeit uit tot een paramedische behandelmethode. De opleiding groeit uit haar jasje en verhuist. In 1974 volgt opname van oefentherapie Cesar in het verstrekkingen pakket van de ziekenfondsen en ziektekostenvezekeringen.

 

De laatste ontwikkelingen

Door de wettelijke erkenning worden strenge eisen gesteld aan de opleiding en de organisatie. Zo ontstaat de beroepsvereniging de VBC. Om aan alle consequenties en verantwoordelijkheden van de professionalisering goed vorm te geven wordt er hard gewerkt op het secretariaat van het VBC . De gezondheidszorg en de maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een regelmatig bijstellen en aanpassen van het beleid. De beroepsvereniging Bewegingsleer Cesar (VBC) is samen met de Mensendieck Vereniging (NvOM) over gegaan in de VvOCM. VvOCM staat voor: Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

Terug naar overzicht

random6.jpg

Cesartherapie behandelt:

ademproblematiek, schouderklachten, hoofdpijnklachten, chronische pijnklachten, stressgerelateerde klachten, slaapproblematiek, evenwichtsklachten, reumatische klachten, orthopedische klachten,  neurologische klachten en klachten tgv. zwangerschap

Lees meer

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck