Monique Korndörffer
Oefentherapie Cesar

06-49776001
info@cesartherapie-dieren.nl
KvK nummer: 814 306 55
AGB code: 07-470500
Hoflaan 5
6953 AL DIEREN

Monique Korndörffer

Ik ben geboren en getogen in Almelo op 31-12-1960 en woon al een aantal jaren in Bennekom, samen met mijn man. We hebben twee volwassen kinderen en het hele gezin is werkzaam in de zorg. In 1982 ben ik afgestudeerd aan de Opleiding Oefentherapie Cesar. In het begin heb ik in verschillende particuliere praktijken waargenomen en dit gecombineerd met het werken met kinderen met een motorische achterstand in een tehuis van de kinderbescherming in Molenhoek. Dit heb ik 5 jaar gedaan. Daarna heb ik samen met Els Beekhuizen een maatschap opgericht en is de praktijk sinds 1995 gevestigd op de Hoflaan in Dieren. In januari 2021 is de maatschap opgeheven en ben ik alleen verdergegaan in de praktijk. Al met al werk ik dus al meer dan 35 jaar met veel plezier in Dieren.

 

Ik heb een brede algemene praktijk. Dat wil zeggen dat ik veel verschillende klachten behandel bij zowel jonge als ook oudere patiënten. Ik ben na al die jaren nog steeds enthousiast over de manier van behandelen van Cesartherapie. Bij iedere klacht wordt gekeken naar de oorzaak en de gevolgen van de klacht voor de rest van het lichaam. Het kijken naar het totale houdings- en bewegingspatroon laat iedere keer zien dat de klacht niet op zichzelf staat en zeer individueel bepaald is. Dat maakt iedere behandeling specifiek. De persoonsgerichte aanpak en het aanleren hoe iemand zelfstandig met oefeningen de klachten kan laten verminderen of verdwijnen maakt de therapie op de lange termijn zeer effectief.

 

Ik wil je graag helpen door samen op zoek te gaan en je te leren hoe je lichaam werkt en door je te stimuleren om daar iets mee te doen. Want jij kunt het niet alleen, maar ik ook niet.

Monique Korndörffer

Cesartherapie behandelt:

ademproblematiek, schouderklachten, hoofdpijnklachten, chronische pijnklachten, stressgerelateerde klachten, slaapproblematiek, evenwichtsklachten, reumatische klachten, orthopedische klachten,  neurologische klachten en klachten tgv. zwangerschap

Lees meer

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck